home
PROPULS SOLAR s.r.o. - Česky  PROPULS SOLAR s.r.o. - English  PROPULS SOLAR s.r.o. - Deutsch  PROPULS SOLAR s.r.o. - Hrvatski  PROPULS SOLAR s.r.o. - Français  PROPULS SOLAR s.r.o. - Espanol  PROPULS SOLAR s.r.o. - Italiano  PROPULS SOLAR s.r.o. - Russian  PROPULS SOLAR s.r.o. - Polski    |   mapa webu    |   úvod    |   poptávkový formulář
O nás Reference Kontakty Poptávkový formulář Tlačítková lišta


Projekce - bytové domy

Projekce velkoplošných solárních systémů pro bytové domy

Již delší dobu instalujeme velkoplošné solární systémy. Jelikož jsme prošli řadu instalací včetně vlastních projektů, získali jsme mnoho zkušeností, které vedli k projketování velkoplošných solárních systémů pro ohřev teplé vody a přitápění, které není nutné dělit na neekonomická dílčí malá kolektorová pole. Velkoplošné solární systémy potřebují řadu specifických zkušeností, které jsme načerpali na zahraničních a našich instalacích.
Velkoplošné solární systémy přinášejí citelnou úsporu energií v bytových domech hlavně tam, kde jsou vysoké ceny CZT, nebo se k vytápění používá drahé palivo. Neustále se zvyšující cena energií vede k tomu, že solární systém se dnes vyplatí vždy tzn. jeho reálná návratnot je hluboko pod dobou životnosti solárního systému. U velkoplošných soustav používáme takové komponenty, které mají vysokou živostnost.
Životnosti základních komponent solárního systému:
  • Solární kolektory SUNTIME - 30 let
  • Beztlaký akumulační zásobník - 30 let
  • Deskové výměníky - 20 let
  • Propojovací potrubí - 50 let
  • Oběhová čerpadla - 25 let
  • Teplonosná nemrznoucí kapalina - 10 let
  • Nosná kotvící konstrukce - 50 let
  • Balastní betonové zátěže - 100 let
  • Vysoceteplotní izolace - 30 let
  • Solární regulace - 30 let
Všechny komponenty, které v našich solárních systémech naleznete jsou vyrobeny buď v ČR, nebo v EU. Nejsme dovozci levného čínského zboží pochybné kvality s nízkou životností.
Některé z našich velkoplošných instalací pro bytové domy naleznete(zde).

Jelikož je velkoplošný solární systém pro bytový dům velmi specifický, je nutná obhlídka objektu a osobní jednání s majiteli domu.
Samozřejmostí je vypracování projektové dokumentace pro velkoplošné solární systémy, včetně projektů napojení na původní otopnou soustavu a soustavu ohřevu teplé vody.
Projektujeme částečné nebo úplné odpojení od předraženého dodavatele tepla (např. CZT). Nabízíme tím ekonomickou variantu energetického zásobování Vašeho bytového domu.

V případě zájmu kontaktujte:

Ing. Aleš Prokopec, tel: 777 77 09 77, mail: propuls@propuls.cz
DOTACE Nová Zelená Úsporám - BD pro Prahu v roce 2015

Dle dostupných informací bude v letošním roce opět spuštěn dotační program Nová Zelená Úsporám - BD.

Rok 2015 je opět zlomovým pro velkoplošné solární termické soustavy. Dle dostupných informací budou dotovány solární systémy na bytových domech pro ohřev teplé vody. Zatím se bude jednat pouze o oblast Prahy, kde momentálně nehrozí souběh s jiným dotačním titulem. V průběhu letošního roku, nebo v roce příštím budou dotace pro bytové domy spuštěny také v ostatních krajích České republiky a to pravděpodobně z dotačního programu IROP.


V případě Vašeho zájmu o využití dotace pro ohřev teplé vody pomocí solárních systémů SUNTIME pro Váš bytový dům, nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba:

Ing. Aleš Prokopec, tel: 777 77 09 77, mail: propuls@propuls.cz
© 2013 PROPULS SOLAR s.r.o., S.K. Neumanna 2793, 530 02 Pardubice  |  tel. +420 775 770 697,   |  propuls@propuls.cz  |  admin