home
PROPULS SOLAR s.r.o. - Česky  PROPULS SOLAR s.r.o. - English  PROPULS SOLAR s.r.o. - Deutsch  PROPULS SOLAR s.r.o. - Hrvatski  PROPULS SOLAR s.r.o. - Français  PROPULS SOLAR s.r.o. - Espanol  PROPULS SOLAR s.r.o. - Italiano  PROPULS SOLAR s.r.o. - Russian  PROPULS SOLAR s.r.o. - Polski    |   mapa webu    |   úvod    |   poptávkový formulář
O nás Reference Kontakty Poptávkový formulář Tlačítková lišta


Kotlíkové dotace
Dotace pro rodinné domy až 85 %

Dotační program zvaný "Kotlíkové dotace" je stále aktuální.

Finanční prostředky do tohoto dotačního programu pocházejí z rozpočtu Evropské unie a jsou součástí souboru opatření Operačního programu životní prostředí (OPŽP) zahrnutých v rámci podporované oblasti Prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, podoblasti 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek. To by byl správný a úplný název dotačního programu. Mediálně známý a všeobecně vžitý je název "Kotlíkové dotace".

Kontroly kotlů povinné dle zákona, měření komínového tahu, analýzy spalin a termovizní snímkování

Cílem dotačního programu je omezit primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností.

Typy podporovaných projektů a aktivit

a) Výměna zdrojů tepla na pevná paliva za:
 • tepelné čerpadlo
 • kotel na pevná paliva
 • plynový kondenzační kotel
b) Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV


Prvotní příjemci vyčleněných finančních prostředků jsou kraje, které o tyto prostředky oficiálně žádaly Ministerstvo životního prostředí. Finanční prostředky obdržely všechny kraje České republiky a připravily výzvy pro příjem žádostí fyzických osob o finanční prostředky - dotace.
Příjem žádostí bude zahájen ve třech výzvách v letech 2016, 2017 a 2019. Ukončení příjmu žádostí bude vyčerpáním stanovené alokace finančních prostředků pro jednotlivou výzvu. Dotační program by měl pokračovat v jednotlivých výzvách až do roku 2020.

Celková aktuální alokace finančních prostředků je stanovena na 3 miliardy Kč.

!!! POZOR !!!

Instalaci musí od 1. července 2015 provádět pouze dodavatel s kvalifikací dle
zákona č. 406/2000 Sb.
!!!
Jinak se vystavujete riziku udělení pokuty až do výše 200 000 Kč.

Pokud chcete podrobnější nebo konkrétní informace o programu Kotlíkové dotace kontaktujte nás.
Příjem nových žádostí o dotaci:

Pardubický kraj od 31. 10. 2017
Královéhradecký kraj od listopadu 2017
Příjem nových žádostí o dotaci bude ukončen vyčerpáním alokace.
Dotace je poskytnuta pouze na zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody, které splňují ty nejpřísnější aktuální normy a požadavky na energetickou efektivitu a provoz šetrný k životnímu prostředí. Například dotované kotle na tuhá paliva musí splňovat přísné parametry vyžadovné Směrnicí o Ekodesignu 2009/125/ES stanovenou Evropským parlamentem a Radou.
Zateplení objektu není vyžadováno a energetická náročnost domu se nijak neposuzuje a nedokládá.

České solární kolektory SUNTIME

České kolektory SUNTIME jsou samozřejmě zaregistrovány do seznamu výrobků podporovaných z dotačního programu Kotlíkové dotace.
Solární kolektory musejí splnit přísnou vyhlášku 441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. Minimální účinnost plochých solárních kolektorů je při daných podmínkách vyhláškou stanovena na 60%. Solární kolektory SUNTIME mají dle vyhášky účinnost 68,1 %.

Nově žadatelé o Kotlíkovou dotaci mohou žádat o dotaci na solární systém ve výši až 70 000 Kč! Využijte tak jedinečnou možnost co nejvíce snížit náklady na energie a získat dotaci až 197 500 Kč.

Máte zájem o dotaci

V případě, že uvažujtete o pořízení nového zdroje tepla a případně s ním i soláního systému SUNTIME, obraťte se na nás prostřednictvím formuláře na našich stránkách.
Po vyplnění formuláře Vás kontaktujeme, abychom Vám zpracovali cenovou nabídku s rozpočtem, vyčíslením výše dotace a ekonomickou analýzou. Vše samozřejmě ZDARMA.
Pro úsporu nákladů na dopravu Vám doporučíme montážní firmu ve Vašem regionu. K dnešnímu dni je počet spolupracujících firem po celé ČR vyšší než 700!

Nabízíme:

 • Seriózní jednání českého výrobce solárních kolektorů
 • Výběr kvalitní montážní firmy ve Vaší blízkosti
 • Kvalitní české solární kolektory SUNTIME s vysoceselektivním povrchem pro celoroční provoz
 • Všechny komponenty solárních systémů máme prověřeny a dodáváme pouze renomované české nebo evropské značky
 • Spolupracujeme s mnohými výrobci kotlů a tepelných čerpadel, kde preferujeme české výrobce
 • Vyřízení žádosti o dotaci včetně potřebných formulářů, výpočtů a projektu
 • Dlouholeté zkušenosti s montáží tepelné techniky a solárních systémů
 • 100% úspěšnost získání dotace v minulých dotačních programech Zelená úsporám, Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace

Program Kotlíkové dotace spolu s akčními sety SUNTIME přinese maximální dotační podporu a hlavně efekt ve formě úspory energií pro investory z řad rodinných domů.

Více informací k programu Kotlíkové dotace naleznete zde.

Pokud chcete podrobnější nebo konkrétní informace o programu Kotlíkové dotace kontaktujte nás.

Kontroly kotlů povinné dle zákona, měření komínového tahu, analýzy spalin a termovizní snímkování© 2016 PROPULS SOLAR s.r.o., S.K. Neumanna 2793, 530 02 Pardubice  |  tel. +420 775 770 697,   |  propuls@propuls.cz  |  admin