Získejte dotace pro váš rodinný dům

01.06.2020

Pro majitele rodinných domů je stále několik možností, jak získat dotace na zařízení, která jim sníží náklady na vytápění, ohřev vody a elektřinu. Nový zdroj tepla zjednoduší obsluhu a zvýší komfort bydlení.

Získejte dotace pro váš rodinný dům

Pokud jste majitelem rodinného domu na území České republiky, máte stále možnost získat finanční podporu při instalaci úsporných zařízení pro výrobu energie. Snížení vlastních nákladů pomocí dotace můžete využít při zrušení starého kotle na pevná paliva (s ručním přikládáním a emisní třídou 1, 2 nebo neurčenou) a pořízení nového efektivnějšího kotle na pevná paliva, plynového kotle nebo tepelného čerpadla. O dotaci na tepelné čerpadlo můžete žádat také v případě, že nyní vytápíte dům elektřinou nebo lokálními topidly na pevná paliva. Pro tyto účely vám o dotaci můžeme požádat z dotačních programů Kotlíkové dotace a nebo Nová zelená úsporám.

Finanční podporu z programu Nová zelená úsporám čerpáte i v případě, že stávající nebo nové zařízení doplníte o solární systém pro výrobu tepla nebo elektřiny. Důležité je nechat takový systém správně navrhnout, aby jeho provoz byl efektivní a přinesl odpovídající snížení nákladů za energie. Solární tepelný systém a fotovoltaický systém je podporován dotací i pro novostavby rodinných domů.

Díky změnám v podmínkách dotačních programů není důležitá tepelná náročnost domu, ani jeho zateplování nebude podmínkou. Posuzuje se pouze původní zdroj energie, který se bude nahrazovat nebo doplňovat novou technologií. Sledované jsou technické parametry nového zařízení a nového systému, na které vám bude poslána dotace. Správný návrh odpovídající podmínkám dotačního programu zajišťuje odborný dodavatel a naše společnost pro vás tyto systémy navrhuje s ohledem na podmínky dotací a provádí za vás potřebné administrativní kroky související s žádostí o dotaci a s jejím vyplacením na váš účet.


Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je zdroj tepla, které je možné instalovat téměř na všech rodinných domech. Důležité je odborné posouzení a správný výběr typu a výkonu tepelného čerpadla. S ohledem na velikost domu a stav topného systému je dobré zvolit i doplňkový zdroj tepla. Tepelné čerpadlo vám přinese velmi nízké náklady na vytápění a ohřev vody. Investice do tepelného čerpadla není nízká a je vhodné srovnávat i kvalitu výrobků a provozní parametry, které ovlivňují vaše výsledné náklady na jeho provoz. Tepelné čerpadlo využívá teplo okolního vzduchu, země nebo vody, které je přírodou poskytováno zadarmo.

Dotace na tepelné čerpadlo:

 • až 120 000 Kč (až 127 500 Kč pro vybrané obce) z programu Kotlíkové dotace v případě výměny za nevyhovující kotel na pevná paliva
 • až 60 000 Kč (až 66 000 Kč pro vybrané kraje) z programu Nová zelená úsporám na tepelné čerpadlo vzduch-voda v případě stávajícího elektrického vytápění nebo výměny za zdroj na pevná paliva
 • až 80 000 Kč (až 88 000 Kč pro vybrané kraje) z programu Nová zelená úsporám na tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda v případě stávajícího elektrického vytápění nebo výměny za zdroj na pevná paliva 

Plynový kotel

Plynový kondenzační kotel je možné instalovat všude tam, kde je zavedený rozvod zemního plynu do domu nebo je přivedena plynová přípojka aspoň na hranici vašeho pozemku. Vytápění plynovým kotlem má nejlepší poměr mezi pořizovacími a provozními náklady. Plynový kotel a příslušenství nezabere moc místa. Moderní plynové kotle mají vysokou účinnost a náklady na provoz se pohybují skoro na úrovni starého kotle na uhlí. I ohřev vody plynovým kotlem je víc než o polovinu levnější než pomocí elektrického zásobníku. Jeho užívání nepotřebuje vaši obsluhu a díky stabilnímu výkonu dokáže vytopit dům i ve velkých mrazech. Efektivní celodenní provoz zajišťuje komfort a stálou teplotu a vašem domě.

Dotace na plynový kondenzační kotel:

 • až 95 000 Kč (až 102 500 Kč pro vybrané obce) z programu Kotlíkové dotace v případě výměny za nevyhovující kotel na pevná paliva
 • až 25 000 Kč (až 27 500 Kč pro vybrané kraje) z programu Nová zelená úsporám v případě stávajícího lokálního nebo centrálního zdroje na pevná paliva z programu Nová zelená úsporám

Automatický kotel na biomasu

Automatické kotle dodávané do rodinných domů jsem většinou přizpůsobeny na spalování dřevních peletek. Oproti spalování uhlí se jedná o palivo, které je čisté, snadno se s ním manipuluje a díky certifikaci má deklarované vlastnosti. Díky vyšší účinnosti a minimálnímu množství popela se peletek spálí menší množství a provoz je o málo nákladnější než vytápění starým kotlem na uhlí. Montujeme pro vás kotle na peletky vybavené automatickým zapalováním a kotel tak hoří a spotřebovává palivo jen když je potřeba vytápět podle pokynu z pokojového termostatu nebo ohřát teplou vodu v zásobníku. Zásobu paliva doplňujete na několik dní do násypky kotle, ze které si kotel palivo sám dodává na hořák pomocí podavače. Některé kotle umožňují kromě automatického provozu také alternativní provoz s ručním přikládáním dřeva nebo uhlí.

Dotace na automatický kotel na peletky:

 • až 120 000 Kč (až 127 500 Kč pro vybrané obce) z programu Kotlíkové dotace v případě výměny za nevyhovující kotel na pevná paliva
 • až 80 000 Kč (až 88 000 Kč pro vybrané kraje) z programu Nová zelená úsporám v případě stávajícího lokálního nebo centrálního zdroje na pevná paliva

Kotel na biomasu s ručním přikládáním

Dotované kotle s ručním přikládáním paliva jsou většinou na dřevo. Takové kotle dosahují vysoké účinnosti spalování ve zplynovacím režimu, kdy je zaručen stálý odběr tepla z výměníku kotle. To umožňují akumulační zásobníky na přebytečné teplo, ve kterých se teplo ukládá na pozdější dobu, odkud je využíváno k dalšímu vytápění nebo ohřevu teplé vody. Tím vám takový systém zvyšuje komfort stálejší dodávkou tepla do topného systému a omezuje jeho úplné vychladnutí. Pro instalaci systému je třeba vyčlenit prostor na kotel, jeden nebo dva akumulační zásobníky a skladování paliva. To vám přinese snadnější obsluhu, nižší spotřebu paliva a ustálenější teplotu uvnitř domu.

Dotace na kotel na dřevo:

 • až 100 000 Kč (až 107 500 Kč pro vybrané obce) z programu Kotlíkové dotace v případě výměny za nevyhovující kotel na pevná paliva
 • až 40 000 Kč (až 44 000 Kč pro vybrané kraje) z programu Nová zelená úsporám v případě stávajícího lokálního nebo centrálního zdroje na pevná paliva

Solární tepelný systém

Solární tepelné systémy jsou stále univerzální technologií, kterou lze snadno spojit s každým systémem teplovodního vytápění a snížit tak náklady za teplo a dosáhnout částečnou soběstačnost na dodávkách energie pro výrobu tepla. Technická jednoduchost a čitelnost solárního tepelného systému a vysoká účinnost solárních kolektorů až 80 % umožňuje vám zajistit systém, který za nevelké náklady zajišťuje významnou úsporu na ohřevu vody a na vytápění nebo zlepšení komfortu koupání ve vašem bazénu. Moderní solární systémy s tepelně odolnými kapalnými náplněmi nevyžadují žádná doplňková opatření proti vysokým nebo nízkým teplotám. Navíc naše solární tepelné systémy Suntime můžete v případě potřeby sledovat a nastavovat přes internet.

Dotace na solární tepelný systém:

 • až 40 000 Kč (až 43 500 Kč pro vybrané kraje) z programu Nová zelená úsporám v případě využití jen na ohřev vody
 • až 55 000 Kč (až 60 000 Kč pro vybrané kraje) z programu Nová zelená úsporám v případě využití na ohřev vody a na vytápění
 • bonus 10 000 Kč k dotaci z programu Nová zelená úsporám v případě předchozího čerpání Kotlíkové dotace na výměnu starého kotle

Fotovoltaický systém

V případě vašich vysokých nákladů za elektřinu nebo elektrického vytápění je vhodné zvážit pořízení fotovoltaického systému. Současné fotovoltaické moduly dosahují účinnosti 20 % a tím zmenšily požadavky na potřebou plochu střechy a její orientaci k jihu. U systému s akumulační baterií můžete vlastní elektřinu využít efektivněji, zvýšit tak svou nezávislost na dodavateli elektřiny a zajistit provoz domu i v případě výpadku elektřiny z veřejné sítě. Prodej elektřiny do veřejné sítě při stávajících podmínkách není výhodný a proto je důležité věnovat pozornost správnému návrhu fotovoltaického systému. Je třeba si uvědomit, že vaše spotřebiče v domácnosti jsou napojeny na tři jednotlivé fáze a zvážit tak napojení fotovoltaiky na jednu fázi nebo na tři fáze. S ohledem na maximální využití vlastní vyrobené elektřiny vybavujeme vaše fotovoltaické systémy od nás řízením spotřeby samostatně na jednotlivých fázích. Možné je také spojení fotovoltaiky s tepelným čerpadlem při respektování technických omezení. Fotovoltaický systém si můžete pořídit i na váš dům, který nemá zavedenou elektřinu z veřejné sítě, a vybavíme ho záložním generátorem elektřiny s automatickým startem, takové systémy jsou ale bez příspěvku dotace. Připojení fotovoltaiky na internet, které vám zajistí vzdálený přístup na ni, je samozřejmostí.

Dotace na fotovoltaický systém:

 • až 85 000 Kč (až 93 000 Kč pro vybrané kraje) z programu Nová zelená úsporám v případě instalace bez akumulační baterie
 • až 155 000 Kč (až 170 000 Kč pro vybrané kraje) z programu Nová zelená úsporám v případě instalace s akumulační baterií
 • až 155 000 Kč (až 170 000 Kč pro vybrané kraje) z programu Nová zelená úsporám v případě instalace k tepelnému čerpadlu
 • bonus 10 000 Kč k dotaci z programu Nová zelená úsporám v případě předchozího čerpání Kotlíkové dotace na výměnu starého kotle 

Potřebujete poradit?

Nevíte si rady? Pokud nedokážete posoudit, které z možných variant jsou pro vás výhodné, obraťte se na naše odborníky. S mnohaletými zkušenostmi dodáváme výše uvedené systémy a jejich vzájemné smysluplné kombinace. Navrhneme řešení, které lze uplatnit na vašem domě a budou pro vás vhodné. A pokud to bude možné, zajistíme pro vás žádost o dotaci a její odeslání na váš účet včetně souvisejících administrativních úkonů. Odešlete nám formulář, abychom vám mohli poskytnout další podrobnosti týkající se vašeho domu, vaší dotace a dalších možností pro vás.