Tepelná čerpadla od PROPULS SOLAR

Tepelné čerpadlo jako nový zdroj tepla často volí zákazníci, kteří nemají čas nebo sílu dále topit tuhými palivy a zákazníci, kteří chtějí snížit náklady na drahé elektrické vytápění. Na naše instalace volíme tepelná čerpadla kvalitních a prověřených značek jako PZP Česká republika, Vaillant, NIBE, Mitsubishi a další. Typ čerpadla volíme podle vlastností otopného systému, podmínek místa instalace a požadavků zákazníka.

Zpět
Solární kolektory Suntime

Tepelná čerpadla od PROPULS SOLAR

Naše montáž u vás bude provedena v několika dnech, kdy zajistíme topenářské, instalatérské a elektrikářské práce včetně revize. Pro tepelná čerpadla financovaná z dotace zajišťujeme přípravu projektové dokumentace, formulářů a registraci žádosti o dotaci z dotačního programu. Našim zákazníkům můžeme zprostředkovat i výhodnější podmínky a lepší ceny na dodávku elektrické energie pro jejich tepelné čerpadlo a ostatní provoz v domácnosti.

Co získáte instalací tepelného čerpadla

Instalací tepelného čerpadla získáváte mnoho výhod. Každý zákazník sleduje trochu jiné přínosy, které jsou pro něj důležité. Uveďme ty základní a obecné:

 • Snížení nákladů na energie pro ohřev teplé vody (až o 75 %), vytápění (až o 80 %) a další odběry tepla
 • Čisté a bezobslužné vytápění, které přináší automatický provoz tepelného čerpadla
 • Systém sestavený z kvalitních komponent zajišťující dlouhou životnost
 • Systém s vysokým přínosem vyžadující minimální obsluhu a údržbu
 • Pokrytí části stávající spotřeby tepla z energie okolního prostředí, kterou máte k dispozici zdarma
 • Snížení spotřeby energie a tím snížení vypouštěných emisí a přínos pro životní prostředí

Předpoklady pro instalaci tepelného čerpadla u vás

Všeobecně je možné instalovat tepelné čerpadlo na každý dům, kde je potřeba dodávat tepelnou energii. Tepelné čerpadlo nemá mnoho požadavků, které je třeba pro jeho smysluplné uplatnění splnit.

 • Spotřeba tepla v domě (ohřev teplé vody, vytápění, ohřev bazénu, technologie atd.)
 • Prostor pro umístění venkovní jednotky u obvodové stěny domu v případě instalace tepelného čerpadla typu vzduch – voda
 • Prostor pro umístění zemního kolektoru nebo vrtu a příjezd techniky v případě instalace tepelného čerpadla typu země – voda
 • Dostatečný zdroj vody a podmínky pro vsakování vody v případě instalace tepelného čerpadla typu voda – voda
 • Technické zázemí v domě pro umístění vnitřní technologie tepelného čerpadla

Dotace na tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla vybíráme tak, aby splňovala podmínky dotačního programu. Administrativu spojenou s přípravou a podáním žádosti o dotaci zajišťujeme pro naše zákazníky, aby nemuseli studovat komplikovaná pravidla dotačních programů.

Dotační program Kotlíkové dotace

Tepelné čerpadlo voda–voda
dotace až 127 500 Kč
Tepelné čerpadlo země–voda
dotace až 127 500 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch–voda
dotace až 127 500 Kč

Dotační program Nová zelená úsporám Rodinné domy

Tepelné čerpadlo voda–voda
dotace až 110 000 Kč
Tepelné čerpadlo země–voda
dotace až 110 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch–voda
dotace až 82 500 Kč
Podpora na zpracování odborného posudku
dotace až 5 000 Kč

Dotační program Nová zelená úsporám Bytové domy

Tepelné čerpadlo voda–voda
dotace až 25 000 Kč/b.j.
Tepelné čerpadlo země–voda
dotace až 25 000 Kč/b.j.
Tepelné čerpadlo vzduch–voda
dotace až 15 000 Kč/b.j.
Podpora na zpracování odborného posudku
jako způsobilé výdaje

Jak funguje tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla jsou konstruována tak, že jsou schopna využít teplo z okolního prostředí. Díky použití speciální teplonosné látky v okruhu tepelného čerpadla, tzv. „chladivo“, dokáže odebrat teplo z okolního vzduchu, země nebo vody při nižší teplotě, než je potřebná pro vytápění domu nebo pro ohřev teplé vody. Teplotu chladiva na použitelnou úroveň v tepelném čerpadle zvýší kompresor napájený elektřinou. Ohřáté chladivo pak předává teplo vodě v otopném systému nebo v okruhu pro ohřev zásobníku teplé vody. Díky tomu, že podstatná část energie je čerpaná z okolního prostředí a malá část je elektrická energie, je provoz tepelného čerpadla úsporný. Náklady má uživatel tepelného čerpadla pouze za elektrickou energii pro provoz kompresoru a větší podíl energie z okolního prostředí čerpá zadarmo.

Druhy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla dělíme podle druhu okolního prostředí sloužícího jako zdroj tepelné energie, které určuje návrh a typ dodávaného tepelného čerpadla.

 • Voda – voda (energie odebíraná z podzemní nebo povrchové vody)
 • Země – voda (energie odebíraná ze země pomocí plošného kolektoru nebo hlubinného vrtu)
 • Vzduch – voda (energie odebíraná z okolního vzduchu venkovní jednotkou s ventilátorem)

Máme oprávnění pro montáž tepelných čerpadel vyžadované zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Videa dostupná k tématu