Velké solární systémy

K zákazníkům se zájmem instalovat velký solární systém přistupujeme individuálně. Na každém projektu bereme ohled na různé spotřeby tepla, napojení na stávající systém zásobování teplem, způsob umístění kolektorů na střechu. I schvalovací proces místní samosprávou předcházející realizaci takového záměru může mít různý průběh a požadavky, kterému přizpůsobujeme každé naše řešení. U velkých solárních systémů financovaných z dotace pomáháme s potřebnou administrativou.

Zpět
Solární kolektory Suntime

Velké solární systémy od PROPULS SOLAR

Díky mnohaletým zkušenostem v tomto oboru a ve všech jeho dílčích krocích poskytujeme našim zákazníkům kompletní služby. Naše systémy navrhujeme s důrazem na dlouhou životnost, bezpečnost a efektivní provoz, který dlouhodobě přináší snížení budoucích nákladů na energie v místě instalace. Námi vyráběné solární kolektory SUNTIME jsme již vyvíjeli s vizí jejich uplatnění na velkoplošných solárních systém a jejich přednosti na nich využíváme. Naším cílem je vždy spokojený investor a k tomu velkou měrou přispívá a náš virtuální dispečink se vzdáleným přístupem značky Energy Face, díky kterému máme velký solární systém vždy pod kontrolou.

Co získáte instalací velkého solárního systému

Instalací velkého solárního systému získáváte mnoho výhod. Každý zákazník sleduje trochu jiné přínosy, které jsou pro něj důležité. Uveďme ty základní a obecné:

 • Snížení nákladů na energie pro ohřev teplé vody (až o 50 %), vytápění (až o 30 %) a další odběry tepla
 • České solární kolektory SUNTIME s vysokou účinností až 80 % přímo od výrobce
 • Solární systém sestavený z kvalitních komponent zajišťující dlouhou životnost
 • Systém s vysokým přínosem vyžadující minimální obsluhu a údržbu
 • Pokrytí části stávající spotřeby tepla ze sluneční energie, kterou máte k dispozici zdarma
 • Snížení stávající spotřeby tepla a tím snížení vypouštěných emisí a přínos pro životní prostředí
 • Komfortní obsluha a podpora díky virtuálnímu dispečinku se vzdáleným přístupem značky Energy Face

Co vám můžeme nabídnout

 • Individuální přístup od návrhu po realizaci velkého solárního systému
 • Dlouholeté zkušenosti v oblasti velkých solárních systémů
 • Systém sestavený z kvalitních komponent prověřených výrobců
 • Profesionální přístup včetně rychlé a kompletní montáže
 • Přípravu podkladů pro čerpání peněz z dotačních programů
 • Vlastní řídící systém značky Energy Face sestavený na míru každého systému
 • Zajištění záručního a pozáručního servisu, kontrol a revizí
 • „Jsme tu pro vás i po předání díla a zaplacení konečné faktury!“

Předpoklady pro instalaci velkého solárního systému u vás

Všeobecně je možné instalovat velký solární systém na každý objekt, kde je potřeba dodávat tepelnou energii. Solární systém nemá mnoho požadavků, které je třeba pro jeho smysluplné uplatnění splnit.

 • Spotřeba tepla v domě (ohřev teplé vody, vytápění, ohřev bazénu, technologie atd.)
 • Střecha s místem pro solární kolektory orientovaná na jih, západ nebo východ nebo plochá střecha
 • Prostor pro umístění vybavení solárního systému a zásobníku pro akumulaci vyrobeného tepla

Dotace na velké solární systémy

Velké solární systémy navrhujeme tak, aby splňovaly podmínky dotačního programu. Administrativu spojenou s přípravou a podáním žádosti o dotaci zajišťujeme pro naše zákazníky, aby nemuseli studovat komplikovaná pravidla dotačních programů.

Dotační program Nová zelená úsporám Bytové domy v Praze

Solární systém na přípravu teplé vody
dotace až 15 000 Kč/b.j.
Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění
dotace až 15 000 Kč/b.j.
Podpora na zpracování odborného posudku
jako způsobilé výdaje

Dotační program IROP pro bytové domy mimo Prahu

Solární systém na přípravu teplé vody
dotace až 22,5 % výdajů
Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění
dotace až 22,5 % výdajů
Podpora na zpracování odborného posudku
jako způsobilé výdaje

Jak funguje velký solární systém a jak probíhá jeho realizace

Solární systém funguje na jednoduchém fyzikálním procesu, kdy solární kolektor vystavený slunečnímu záření se ohřívá a tím se ohřívá teplonosná kapalina napuštěná v solárním kolektoru. Ohřátá teplonosná kapalina se pak potrubím odvádí do zásobníku, kde teplo předá akumulované vodě. Dnes používané teplonosné kapaliny pro solární systémy mají široký pracovní rozsah teplot od -40 °C po 200 °C. Tedy nehrozí v zimě zamrznutí systému a v létě přehřívání systému. Ochranu proti přehřívání zajištuje kromě vhodné teplonosné kapaliny také správné řízení a pojistné prvky jako expanzní nádoba a pojišťovací ventil. Není tedy třeba v letním období přebytečné teplo nějak mařit nebo odpouštět teplou vodu. Samozřejmě smysluplné využití veškerého vyrobeného teplo je hlavně ekonomickým přínosem. Solární kolektory s moderní vysoceselektivní vrstvou a s kvalitní izolací jsou schopny dosáhnout vysokých teplot i za snížené intenzity slunečního záření (oblačnost) a za nižších teplot. Tak mohou dodávat teplo po dobu celého roku, významně pak v období od března do října. Zvýšení využitelnosti navíc v sobě nese unikátní konstrukce solárních kolektorů SUNTIME, která zajišťuje rychlé sklouznutí sněhu ze skla kolektoru.

Realizaci velkého solárního systému začínáme rozvahou nad záměrem investovat do instalace solárního systému, reálností cílů investora, osobními konzultacemi a šetřením na místě instalace. Následuje statický průzkum střechy, návrh řešení umístění solárních kolektorů na střeše a možnosti propojení se stávající technologií pro zásobování teplem tak, aby využití tepla ze solárního systému bylo co nejefektivnější. Realizace záměru pak začíná tvorbou projektových pokladů pro statiku a hydrauliku a získání potřebných povolení pro realizaci solárního systému. Součástí realizace je osazení nosné konstrukce pro solární kolektory, montáž solárního systému a akumulačních zásobníků tepla, napojení na stávající rozvody tepla a instalace vlastního řídícího systému se vzdálenou správou značky Energy Face. Po zprovoznění a odzkoušení systému následuje zaškolení investora do obsluhy a údržby solárního systému a uživatelské seznámení s řídícím systémem značky Energy Face.

Druhy solárních systémů

Solární systémy dělíme podle druhu využití tepla získaného solárním systémem, které určuje návrh a zapojení solárního systému do stávajících rozvodů tepla v domě.

 • Ohřev teplé vody
 • Ohřev a předehřev vody pro vytápění (přitápění)
 • Ohřev vody v bazénu
 • Ohřev teplé vody a přitápění
 • Ohřev teplé vody a ohřev vody v bazénu
 • Ohřev teplé vody, přitápění a ohřev vody v bazénu
 • Ohřev vody pro technologické procesy, další kombinace a další aplikace

Máme oprávnění pro montáž solárních termických systémů vyžadované zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Videa dostupná k tématu