Centrální kotelny od PROPULS SOLAR

Důvod realizace centrální kotelny je většinou vysoká cena energie ze stávajícího zdroje nebo konec životnosti stávající technologie. V každém případě je na místě se zamyslet, jaká je nejpřínosnější cesta pro uživatele objektu. Může to být pouhá modernizace stávajícího typu zdroje tepla. Nebo zcela nová cesta volbou jiného zdroje energie jako plynová kotelna s kondenzačními kotli, kaskáda tepelných čerpadel nebo automatické kotle na pelety. V mnoha případech je třeba uvažovat o odpojení dodávky tepla z centrální soustavy pro zásobování teplem. Někdy stačí doplnit stávající technologii o solární systém.

Zpět
Solární kolektory Suntime

Centrální kotelny od PROPULS SOLAR

Hledáme pro naše zákazníky tu nejvýhodnější cestu a nebojíme se kombinace různých zdrojů energie a technologií. Snadné ovládání a dohled nad našimi centrálními kotelnami zajišťuje námi vyvinutý a dodávaný systém vzdálené správy značky Energy Face. Díky němu umíme zajistit spolehlivé fungování centrální kotelny dlouhá léta. Samozřejmostí je pro nás i zajištění pravidelné kontroly vaší technologie a zajištění výhodné ceny vstupní energie pro vaše nízké provozní náklady.

Co získáte instalací centrální kotelny

Instalací centrální kotelny získáváte mnoho výhod. Každý zákazník sleduje trochu jiné přínosy, které jsou pro něj důležité. Uveďme ty základní a obecné:

 • Snížení nákladů na energie pro ohřev teplé vody (až o 60 %), vytápění (až o 80 %) a další odběry tepla
 • Možnost volby co nejvhodnější technologie pro váš objekt a charakter spotřeby
 • Nezávislost na centrální síti pro zásobování teplem
 • Snížení nákladů o energii zmařenou tepelnými ztrátami
 • Možnost volby dodavatele vstupní energie a tím zajištění nejnižších provozních nákladů
 • Snížení stávající spotřeby tepla a tím snížení vypouštěných emisí a přínos pro životní prostředí
 • Komfortní obsluha a podpora díky virtuálnímu dispečinku se vzdáleným přístupem značky Energy Face

Co vám můžeme nabídnout

 • Individuální přístup od návrhu po realizaci
 • Systém sestavený z kvalitních komponent prověřených výrobců
 • Profesionální přístup včetně rychlé a kompletní montáže
 • Přípravu podkladů pro čerpání peněz z dotačních programů
 • Vlastní řídící systém značky Energy Face sestavený na míru každého systému
 • Zajištění záručního a pozáručního servisu, kontrol a revizí
 • „Jsme tu pro vás i po předání díla a zaplacení konečné faktury!“

Předpoklady pro instalaci centrální kotelny

Všeobecně je možné instalovat centrální kotelnu na každý objekt, kde je potřeba dodávat tepelnou energii. Centrální kotelna nemá mnoho požadavků, které je třeba pro jeho smysluplné uplatnění splnit.

 • Spotřeba tepla v domě (ohřev teplé vody, vytápění, ohřev bazénu, technologie atd.)
 • Prostor pro umístění technologie pro přípravu tepla a pro ohřev teplé vody
 • Požadavky související s vybranou technologií pro výrobu tepla

Dotace na centrální kotelny

Centrální kotelny navrhujeme tak, aby splňovaly podmínky dotačního programu, pokud na ně dotaci lze získat. Administrativu spojenou s přípravou a podáním žádosti o dotaci zajišťujeme pro naše zákazníky, aby nemuseli studovat komplikovaná pravidla dotačních programů.

Dotační program Nová zelená úsporám Bytové domy v Praze

Kotelna s kogeneračními jednotkami
dotace až 25 000 Kč/b.j.
Kotelna s tepelnými čerpadly země-voda
dotace až 25 000 Kč/b.j.
Kotelna s tepelnými čerpadly voda-voda
dotace až 25 000 Kč/b.j.
Kotelna s automatickými kotli na pelety
dotace až 20 000 Kč/b.j.
Kotelna s tepelnými čerpadly vzduch-voda
dotace až 15 000 Kč/b.j.
Kotelna s plynovými kondenzačními kotli
dotace až 10 000 Kč/b.j.
Podpora na zpracování odborného posudku
jako způsobilé výdaje

Dotační program IROP pro bytové domy mimo Prahu

Opatření pro snížení energetické náročnosti
dotace až 22,5 % výdajů
Podpora na zpracování odborného posudku
jako způsobilé výdaje

Jak probíhá realizace centrální kotelny

Realizaci centrální kotelny začínáme rozvahou nad záměrem investovat do instalace centrální kotelny, reálností cílů investora, osobními konzultacemi a šetřením na místě instalace. Následuje návrh řešení, rozvaha nad rozmístěním technologie a možnosti propojení se stávajícími rozvody. Realizace záměru pak začíná tvorbou projektových pokladů pro upřesnění energetické náročnosti objektu a hydrauliku a získání potřebných povolení pro realizaci centrální kotelny. Součástí realizace je stavební příprava prostoru centrální kotelny, montáž prvků kotelny a akumulačních zásobníků tepla, napojení na stávající rozvody tepla a instalace vlastního řídícího systému se vzdálenou správou značky Energy Face. Po zprovoznění a odzkoušení systému následuje zaškolení investora do obsluhy a údržby centrální kotelny a uživatelské seznámení s řídícím systémem značky Energy Face.

Videa dostupná k tématu