Montáže

Nabízíme ta nejvhodnější řešení pro vás, když chcete snížit náklady na energie, zjednodušit obsluhu vytápění, zvýšit komfort našeho bydlení nebo zvolit ekologičtější technologii. Díky mnohaletým zkušenostem s různými technologiemi vám pomůžeme vybrat tu správnou cestu. Naši montážní technici s různými zkušenostmi jako celek tvoří týmy, které si poradí s každým systémem.

Montáže

Solární systémy SUNTIME

České solární systémy SUNTIME vám přinesou energii zdarma pro ohřev teplé vody, vytápění nebo ohřev bazénu. Zajišťujeme dodávku na klíč v síti našich profesionálních montážních partnerů po celé České republice. Postaráme se o přípravu a podání žádosti o dotaci na váš solární systém. Solární kolektory SUNTIME pro vás vyrábíme ve vlastním výrobním závodě v Načešicích u Pardubic.

Více o solárních systémech SUNTIME

Velké solární systémy

K zákazníkům se zájmem instalovat velký solární systém přistupujeme individuálně. Na každém projektu bereme ohled na různé spotřeby tepla, napojení na stávající systém zásobování teplem, způsob umístění kolektorů na střechu. I schvalovací proces místní samosprávou předcházející realizaci takového záměru může mít různý průběh a požadavky, kterému přizpůsobujeme každé naše řešení. U velkých solárních systémů financovaných z dotace pomáháme s potřebnou administrativou.

Více o velkých solárních systémech

Plynové kotle

Zdrojem tepla pro vytápění nebo pro ohřev teplé vody, které je možné snadno instalovat do každého domu je plynový kondenzační kotel. Plynový kondenzační kotel volí zákazníci, kteří chtějí mít doma teplo bez starostí za jakýchkoli podmínek. Pokud je plynová přípojka zavedeno do domu nebo aspoň na hranici pozemku, je realizace plynového kondenzačního kotle volbou se skvělým poměrem ceny instalace a provozními náklady.

Více o plynových kotlích

Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo jako nový zdroj tepla často volí zákazníci, kteří nemají čas nebo sílu dále topit tuhými palivy a zákazníci, kteří chtějí snížit náklady na drahé elektrické vytápění. Na naše instalace volíme tepelná čerpadla kvalitních a prověřených značek jako PZP Česká republika, Vaillant, NIBE, Mitsubishi a další. Typ čerpadla volíme podle vlastností otopného systému, podmínek místa instalace a požadavků zákazníka.

Více o tepelných čerpadlech

Fotovoltaické systémy

K návrhu a instalaci fotovoltaického systému na vašem domě, pro vaši firmu nebo pro váš výrobní areál přistupujeme zodpovědně. Před závaznou nabídkou provedeme monitoring spotřeby elektřiny v řešeném objektu. Tím zjišťujeme typické množství spotřebované elektřiny, charakter odběrů, významné spotřebiče elektřiny, trvalou spotřebu a rozložení spotřeby de jednotlivých fází. Je až s podivem, kolik dodavatelů fotovoltaiky se touto analýzou vůbec nezabývá. Ovšem tato data jsou zásadní pro správný návrh fotovoltaického systému tak, aby byl zvolen odpovídající výkon vaší elektrárny a byla správně napojená na vaše rozvody. Jen taková optimalizace vám přinese z vašeho fotovoltaického systému maximální užitek. Bez analýzy může dojít k tomu, že vaše investice do fotovoltaiky by měla návratnost delší, než je její životnost.

Více o fotovoltaických systémech

Automatické kotle na pelety

Jako náhrada za starý kotel na pevná paliva s ručním přikládáním je pro mnoho zákazníků vhodná volba automatického kotle na pelety. Provoz automatického kotle na pelety je výrazně méně časově náročný. Vybavení těchto kotlů umožňuje plynulejší vytápění a efektivnější spálení paliva s vyšší účinností.

Více o automatických kotlích

Kotle na dřevo

Zákazníci, kteří často volí kotel na dřevo od nás jako nový zdroj tepla pro svůj dům, mají přístup k vlastnímu dřevu nebo mají dlouhodobě zajištěno palivo za výhodnou cenu. Takový kotel jim pak přináší jednodušší obsluhu a komfortnější podmínky v domě vytápěním novým kotlem na dřevo. Menší množství potřebného paliva a nižší náklady na provoz způsobuje efektivnější spalování paliva

Více o kotlích na dřevo

Ostrovní a mobilní systémy

Pokud řešíte zajištění dodávek tepla nebo elektřiny v místě, kde nejsou potřebné energetické přípojky nebo energii potřebujete pro provoz mobilní pracovní stanice nebo obytného auta, najdeme pro vás to správné řešení. Ostrovní systémy pro výrobu energie instalujeme pro naše zákazníky v místech, kde nejsou k dispozici běžné přípojky pro dodávku energií nebo provedení přípojky k objektu by bylo příliš nákladné. Mobilní systémy určené pro pracovní a rekreační vozidla zajišťují elektřinu pro jejich komfortní využívání. Mobilní systémy také slouží jako dočasný zdroj tepla nebo elektřiny třeba při rekonstrukci stávajícího zdroje energie.

Více o ostrovních a mobilních systémech

Centrální kotelny

Důvod realizace centrální kotelny je většinou vysoká cena energie ze stávajícího zdroje nebo konec životnosti stávající technologie. V každém případě je na místě se zamyslet, jaká je nejpřínosnější cesta pro uživatele objektu. Může to být pouhá modernizace stávajícího typu zdroje tepla. Nebo zcela nová cesta volbou jiného zdroje energie jako plynová kotelna s kondenzačními kotli, kaskáda tepelných čerpadel nebo automatické kotle na pelety. V mnoha případech je třeba uvažovat o odpojení dodávky tepla z centrální soustavy pro zásobování teplem. Někdy stačí doplnit stávající technologii o solární systém.

Více o centrálních kotelnách

Monitoring spotřeby

Nabízíme vám možnost, jak získat přesnější představu a množství spotřebovaných energií a o chování vašich spotřebičů ve vašem domě, ve firmě nebo ve výrobním závodě. Takové informace vám pomohou zabránit zbytečnému plýtvání elektřinou, plynem nebo vodou. Můžete zjistit, že pohotovostní režim vašich přístrojů vás stojí několik tisíc korun ročně a díky našemu zařízení současně můžete zjistit, které spotřebiče to přesně jsou a upravit jejich používání.

Více o monitoringu spotřeby