Regulace pro solární systémy

Pro řízení, ovládání a dohled vašich systémů dokážeme najít, navrhnout a zrealizovat to správné řešení. U jednodušších projektů můžeme zvolit dostupnější sériové řešení. Pro složitější a individuální systémy připravíme systém podle vašich individuálních potřeba a požadavků. Takové systémy vyvíjíme pod vlastní značkou Energy Face. U energetických zařízení pro výrobu tepla jsme schopni pro vás navrhnout a dodat celkové řešení včetně obnovy a výměny dosluhujících a nevyhovujících částí hydraulického systému. V našem rozhraní se budete rychle a přirozeně orientovat a bude vám přinášet optimalizaci provozu, přehled o jeho stavu a okamžité informace v případě nestandardní situace. Příprava a implementace vašeho nového systému od nás zajišťujeme komplexně včetně souvisejících elektroinstalací a revizí.

Zpět
Solární kolektory Suntime

Regulace a řídící systémy od PROPULS SOLAR

Pro řízení, ovládání a dohled vašich systémů dokážeme najít, navrhnout a zrealizovat to správné řešení. U jednodušších projektů můžeme zvolit dostupnější sériové řešení. Pro složitější a individuální systémy připravíme systém podle vašich individuálních potřeba a požadavků. Takové systémy vyvíjíme pod vlastní značkou Energy Face. U energetických zařízení pro výrobu tepla jsme schopni pro vás navrhnout a dodat celkové řešení včetně obnovy a výměny dosluhujících a nevyhovujících částí hydraulického systému. V našem rozhraní se budete rychle a přirozeně orientovat a bude vám přinášet optimalizaci provozu, přehled o jeho stavu a okamžité informace v případě nestandardní situace. Příprava a implementace vašeho nového systému od nás zajišťujeme komplexně včetně souvisejících elektroinstalací a revizí.

Podrobnosti o regulaci EFx422

Co získáte instalací řídícího systému Energy Face

Instalací řídícího systému Energy Face získáváte mnoho výhod. Každý zákazník sleduje trochu jiné přínosy, které jsou pro něj důležité. Uveďme ty základní a obecné:

 • Snížení nákladů na energii vyhodnocením dat získaných měřením
 • Efektivnější provoz technologie díky automatickému ovládání
 • Online přehled o stavech technologie a sledovaných veličinách
 • Kontrola nad spotřebami energií v reálném čase
 • Dlouhodobá ukládaná statistika měřených údajů a nákladů na energie
 • Kontrola a varovné hlášení v případě mimořádné události
 • Možnost kontroly a zásahu z kteréhokoli místa v dosahu internetu

Co vám můžeme nabídnout

 • Individuální přístup ke každé zakázce
 • Profesionální instalace na novou nebo stávající technologii
 • Možnost sběru dat a vyhodnocení naměřených hodnot naší společností
 • Cenné informace efektivního provozu technologie a spotřeby energií
 • Diagnostika technologie a vyhodnocení možností další optimalizace provozu

Předpoklady pro instalaci řídícího systému Energy Face

Všeobecně je možné instalovat řídící systém Energy Face na každý objekt, kde je třeba efektivnějšího řízení a optimalizace spotřeby energií. Řídící systém Energy Face nemá mnoho požadavků, které je třeba pro jeho smysluplné uplatnění splnit.

 • Technologie nebo systém, které je třeba řídit nebo optimalizovat
 • Přístup k měřícím nebo ovládacím prvkům nebo jejich nová instalace
 • Připojení k internetu (v případě potřeby umíme zajistit)

Jak probíhá realizace řídícího systému Energy Face

Realizaci řídícího systému Energy Face začínáme rozvahou nad záměrem a rozsahem projektu, stanovení cílů investora, osobními konzultacemi a šetřením na místě instalace. Následuje návrh řešení, rozvaha nad rozmístěním prvků systému a možnostmi propojení se stávajícími částmi. Realizace záměru pak začíná tvorbou projektových pokladů pro upřesnění rozsahu a naplnění záměru projektu. Součástí realizace je montáž prvků řídícího systému a provedení související elektroinstalace pro napojení na novou a stávající technologii řídícího systému se vzdálenou správou značky Energy Face. Po naprogramování všech částí řídícího systému a odzkoušení systému následuje zaškolení investora do obsluhy a údržby řídícího systému. Následuje uživatelské seznámení s řídícím systémem značky Energy Face.

Nabídka regulací EFx422 pro solární systémy
Nabídka regulací EFx422 pro vytápění