Zkoušky z profesních kvalifikací (červenec až září 2020)

25.05.2020

Pořizujete solární systém, tepelné čerpadlo, kotel nebo fotovoltaický systém na dotaci? Montujete solární systémy, tepelná čerpadla, kotle nebo fotovoltaiku na dotace? Tak jedině s platným osvědčením dle zákona 406/2000 Sb.!

Zkoušky z profesních kvalifikací (červenec až září 2020)

Od roku 2015 je zákonem 406/2000 Sb., o hospodaření energií, udělena instalatérům, topenářům, chlaďařům a elekrikářům nová povinnost. Ti, kteří osvědčení získali už v roce 2015 s platnosí na 5 let, budou muset v roce 2020 zkoušku znovu absolvovat.

Žadatel o dotaci musí zvolit takového dodavatele, který splňuje nové požadavky zákona 406/2000 Sb. a má platné osvědčení z potřebné profesní kvalifikace dle typu instalovaného zřízení spolufinancovaného z dotačního programu. Toto osvědčení je platné maximálně 5 let od data složení zkoušky uvedeného na osvědčení.

Pro instalaci zdroje energie využívající obnovitelné zdroje energie je třeba, aby montážní pracovník měl platné osvědčení dle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, pokud se na financování instalace takového zdroje podílí prostředky některého ze zdrojů dotační podpory. Jako v minulých letech i v roce 2020 mohou dodavatelé v našich prostorách společnosti PROPULS SOLAR s.r.o. složit zkoušku, která je opravňuje získat potřebné osvědčení na dalších 5 let.

V nově vybavené zkušebně můžete absolvovat zkoušky z profesních kvalifikací dle zákona:

  • Instalatér solárních termických soustav (23-099-M),
  • Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M),
  • Topenář-montér kotlů na biomasu (36-149-H),
  • Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H).

Poznámka: Zkoušku Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M) nebo Topenář-montér kotlů na biomasu (36-149-H) lze absolvovat v jeden den se zkouškou Instalatér solárních termických soustav (23-099-M).

Na zkoušku přijďte vždy vybaveni ochrannými prostředky tak, jaké jsou aktuální platné požadavky na hygienu s ohledem na epidemiologickou situaci. V případě, že se u vás projevují příznaky nemoci (zvýšená teplata, respirační potíže, kašel, dušnost atd.) nebo jste navštivil zahraničí v posledním měsící nebo jste obsolvoval virologický test s pozitivním výsledkem nebo zatím výsledek neznáte, odložte vaši účast na poždější termín. Informujte ná s o tom, abychom převedli vaši účast a účastnický poplatek na pozdější termín.

Aktuální vypsané termíny zkoušek

Některé termíny zkoušek byly odloženy z důvodu aktuání situace šíření nákazy COVID-19.

Instalatér solárních termických soustav (23-099-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M)

Topenář-montér kotlů na biomasu (36-149-H)

Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)

  • zahájení od 8.00 hodin, příprava na zkoušku a zkouška od 8.30 hodin
  • 8.9.2020
  • 22.9.2020

Podrobnosti o zkoušce z příslušné profesní kvalifikace a přihlášku na zkoušku zobrazíte volbou aktuálního vypsaného termínu.

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Bečvář, e-mail: becvarj@propuls.cz, tel.: +420 775 770 697

Na viděnou se těší tým společnosti PROPULS SOLAR s.r.o.