Zkoušky z profesních kvalifikací (leden až červen 2023)

01.02.2023

Pořizujete solární systém, tepelné čerpadlo, kotel nebo fotovoltaický systém na dotaci? Montujete solární systémy, tepelná čerpadla, kotle nebo fotovoltaiku na dotace? Tak jedině s platným osvědčením dle zákona 406/2000 Sb.!

Zkoušky z profesních kvalifikací (leden až červen 2023)

Od roku 2015 je zákonem 406/2000 Sb., o hospodaření energií, udělena instalatérům, topenářům, chlaďařům a elekrikářům nová povinnost. Ti, kteří osvědčení získali už v roce 2015 s platnosí na 5 let, budou muset v roce 2020 zkoušku znovu absolvovat.

Žadatel o dotaci musí zvolit takového dodavatele, který splňuje nové požadavky zákona 406/2000 Sb. a má platné osvědčení z potřebné profesní kvalifikace dle typu instalovaného zřízení spolufinancovaného z dotačního programu. Toto osvědčení je platné maximálně 5 let od data složení zkoušky uvedeného na osvědčení.

Pro instalaci zdroje energie využívající obnovitelné zdroje energie je třeba, aby montážní pracovník měl platné osvědčení dle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, pokud se na financování instalace takového zdroje podílí prostředky některého ze zdrojů dotační podpory. Jako v minulých letech i v roce 2020 mohou dodavatelé v našich prostorách společnosti PROPULS SOLAR s.r.o. složit zkoušku, která je opravňuje získat potřebné osvědčení na dalších 5 let.

V nově vybavené zkušebně můžete absolvovat zkoušky z profesních kvalifikací dle zákona:

  • Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M),
  • Topenář montér / topenářka montérka kotlů na biomasu (36-149-H),
  • Instalatér/instalatérka solárních termických soustav (23-099-M),
  • Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů (26-014-H).

Poznámka: Zkoušku Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M) nebo Topenář montér / topenářka montérka kotlů na biomasu (36-149-H) lze absolvovat v jeden den se zkouškou Instalatér/instalatérka solárních termických soustav (23-099-M).

 

Aktuální vypsané termíny zkoušek

Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Topenář montér / topenářka montérka kotlů na biomasu (kód: 36-149-H)

  • zahájení od 8.00 hodin, příprava na zkoušku a zkouška od 8.30 hodin
  • 21.3.2023
  • 20.6.2023

Instalatér/instalatérka solárních termických soustav (kód: 23-099-M)

Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů (kód: 26-014-H)

 

Mimořádná opatření při onemocnění COVID-19:

Aktuální podmínky pro realizace rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů a zkoušek a povinnosti pro účastníky zveřejňuje MŠMT dle MZ. Odkaz na web MŠMT

 

Podrobnosti o zkoušce z příslušné profesní kvalifikace a přihlášku na zkoušku zobrazíte volbou aktuálního vypsaného termínu.

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Bečvář, e-mail: becvarj@propuls.cz, tel.: +420 775 770 697

Na viděnou se těší tým společnosti PROPULS SOLAR s.r.o.