Automatické kotle na pelety od PROPULS SOLAR

Jako náhrada za starý kotel na pevná paliva s ručním přikládáním je pro mnoho zákazníků vhodná volba automatického kotle na pelety. Provoz automatického kotle na pelety je výrazně méně časově náročný. Vybavení těchto kotlů umožňuje plynulejší vytápění a efektivnější spálení paliva s vyšší účinností.

Zpět
Solární kolektory Suntime

Automatické kotle na pelety od PROPULS SOLAR

Naše společnost se zaměřuje především na kotle českých výrobců s dlouholetými zkušenostmi. Instalaci automatických kotlů na pelety zajišťujeme včetně zapojení na otopný systém nebo do složitějších systémů třeba s akumulačním zásobníkem tepla. Sami zajišťujeme zprovoznění kotle a jeho nastavení pro nejefektivnější spalování pomocí měření analyzátorem spalin. Můžeme zprostředkovat kominické práce a revizi spalinové cesty k novému kotli. Pro automatické kotle na pelety financované z dotace zajišťujeme přípravu projektové dokumentace, formulářů a registraci žádosti o dotaci z dotačního programu. Našim zákazníkům můžeme zprostředkovat i výhodnější podmínky a lepší ceny paliva pro jejich kotle.

Co získáte instalací automatického kotle na pelety

Instalací automatického kotle na pelety získáváte mnoho výhod. Každý zákazník sleduje trochu jiné přínosy, které jsou pro něj důležité. Uveďme ty základní a obecné:

 • Snížení nákladů na energie pro ohřev teplé vody (až o 60 %), vytápění (až o 60 %) a další odběry tepla
 • Výrazně méně časově náročný provoz proti kotlům s ručním přikládáním paliva
 • Větší čistota kotelny ve srovnání s kotlem na uhlí
 • Plně automatický provoz a úspora paliva díky elektrickému zapalování a vyhasínání pelet
 • Možnost zvolit kotel umožňující spalování více druhů paliva
 • Snížení vypouštěných emisí a přínos pro životní prostředí
 • Snadno lze kombinovat se solárním systémem pro další snížení nákladů na energie

Předpoklady pro instalaci automatického kotle na pelety u vás

Všeobecně je možné instalovat automatický kotle na pelety na každý dům, kde je potřeba dodávat tepelnou energii. Automatický kotel na pelety nemá mnoho požadavků, které je třeba pro jeho smysluplné uplatnění splnit.

 • Spotřeba tepla v domě (ohřev teplé vody, vytápění, ohřev bazénu, technologie atd.)
 • Komín vhodný pro napojení vybraného kotle
 • Technické zázemí v domě pro umístění kotle a násypky na palivo
 • Prostor v domě u kotelny pro skladování paliva

Dotace na automatické kotle na pelety

Automatické kotle na pelety vybíráme tak, aby splňovaly podmínky dotačního programu. Administrativu spojenou s přípravou a podáním žádosti o dotaci zajišťujeme pro naše zákazníky, aby nemuseli studovat komplikovaná pravidla dotačních programů.

Dotační program Kotlíkové dotace

Automatický kotel na pelety
dotace až 127 500 Kč

Dotační program Nová zelená úsporám Rodinné domy

Plynový kondenzační kotel
dotace až 110 000 Kč
Podpora na zpracování odborného posudku
dotace až 5 000 Kč

Dotační program Nová zelená úsporám Bytové domy

Plynový kondenzační kotel
dotace až 20 000 Kč/b.j.
Podpora na zpracování odborného posudku
jako způsobilé výdaje

Jak funguje automatický kotel na pelety

Automatický kotel na pelety je konstruován tak, aby umožňoval spalovat válečky lisované z dřevěných pilin a štěpky, zvané pelety. Některé typy kotlů umožňují spalovat také další typy paliv nebo dřevo. Pelety jsou uloženy v násypce vedle kotle, ze které jsou nabírány automatickým podavačem a sypány do hořáku, kde dochází k jejich hoření. Ochrana proti zpětnému prohoření paliva zabraňuje vznícení paliva v násypce. Kotle jsou vybaveny elektrickým zapalováním pelet pro větší komfort obsluhy. Pokud není potřeba další vytápění, kotel vyhasne a tím snižuje celkovou spotřebu paliva. Spalování paliva v automatickém kotli na pelety je velice efektivní a díky tomu tyto kotle dosahují vysoké účinnosti a úspory spáleného paliva. Ještě více lze snížit náklady na palivo společnou instalací automatického kotle na pelety se solárním systémem, který může ohřívat teplou vodu nebo i předehřívat vodu pro vytápění.

Druhy automatických kotlů na pelety

Automatické kotle na pelety dělíme podle druhů paliv, které automatické kotle na pelety umožňují spalovat.

 • Automatické kotle pouze na pelety
 • Automatické kotle na pelety a dřevo
 • Automatické kotle na pelety a uhlí

Máme oprávnění pro montáž automatických kotlů na pelety vyžadované zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Videa dostupná k tématu