Plynový zdroj tepla a solární systém pro bytový dům (Podbořany)

V roce 2015 jsme v bytovém domě v Podbořanech zrekonstruovali jak plynovou kotelnu tak nefunkční solární systém, který byl špatně naprojektován a před naším zásahem nevyrobil ani 1 kWh tepla. Staré plynové kotle byly nahrazeny kondenzačními o výkonu 4x45 kW Solární teplo se ukládá do akumulačního zásobníku SunSave o celkovém objem 6 000l. 60 solárních kolektorů je instalováno na šikmé střeše bytového domu. Dohřev teplé vody je uskutečněn ve 2 akumulačních zásobnících o objemu 2x 750l pomocí plynových kotlů. Solární systém v tomto případě předehřívá jak teplou vodu tak cirkulační vodu, tak zpátečku z topných větví vytápěcí soustavy. Celý systém je pak řízen naším systémem EnergyFace vzdálenou správou přes internet.

Původní zdroj energie, výkon 4x 80kW plyn
Nový zdroj energie, výkon Plyn 4x 45kW + solár 90 kW
Typ budovy Bytový dům
Využití Vytápění, Ohřev vody
Počet kolektorů cizí výroba 60
Typ umístění kolektorů šikmá střecha bytového domu
Plynový zdroj tepla a solární systém pro bytový dům (Podbořany)
Cena 1 864 568 Kč
Úspora 60% proti původním kotlům a nefunkčnímu solárnímu systému
Návratnost 3 roky