Plynový zdroj tepla pro bytový dům (Přelouč)

V Přelouči jsme v ulici Studentská 1359-1361 instalovali plynový zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody. Dům byl odpojen od původních dodávek tepla z CZT. Plynové kotle mají výkon 4x45 kW. Ohřev vody je realizován ve dvou akumulančích zásobnících s průtokovým ohřevem o objemu 2x 750 l. Dům má 54 bytových jednotek. Pro tento dům jsme zajistili také dodávky plynu. Aktální cena tepla (2018) je 320 Kč/GJ včetně servisních prohlídek, potřebných kontrol a revizí, které předepisuje legislativa. Zdfroj tepla je řízen pomocí systému EnergyFace se vzdálenou správou přes internet.

Původní zdroj energie, výkon CZT
Nový zdroj energie, výkon Plynové kotle 135 kW (3x 45kW)
Typ budovy Bytový dům
Využití Vytápění, Ohřev vody
Plynový zdroj tepla pro bytový dům (Přelouč)
Cena 1 170 088 Kč
Úspora 60% proti původní ceně CZT
Návratnost 2 roky