Plynový zdroj tepla pro vytápění ZŠ Ostřetín

V září 2020 jsme zrekonstruovali plynový zdroj tepla v základní škole v Ostřetíně. Původní kotelna byla v červenci zasažena bleskovou povodní a vodní bazén, který zaplavil kotelnu 3 m nad plynové kotle, udělal své. Požadavek na nový zdroj tepla byl pak převážně v úspornosti a jednoduchosti ovládání. Plynový zdroj je tak osazen kondenzačními kotli Vaillant 2x 15kW a řídícím systémem Energy Face.

Původní zdroj energie, výkon plynové atmosférické kotle 2x 40 kW
Nový zdroj energie, výkon plynové kondenzační kotle Vaillant 2x 15 kW
Typ budovy Podnik / firma
Využití Vytápění
Plynový zdroj tepla pro vytápění ZŠ Ostřetín
Cena 465 143 Kč
Úspora 30%
Návratnost 4 roky