Solární systém 100 kolektorů Suntime pro bytový dům (Praha)

Solární systém Suntime pro předehřev teplé vody v bytovém domě Slévačská 905 v Praze. Celkem instalováno 100 solárních kolektorů a akumulační zásobník o objemu 9 000 l. Dohřev realizován z CZT. Aktualizace 12/2021: Tento systém od února roku 2016 do prosince roku 2021 vyrobil celkem 558 970 kWh tj. cca. 2 012 GJ. K tomu spotřeboval 6 463 kWh elektřiny pro pohon oběhových čerpadel a cirkulačních čerpadel teplé vody po domě. Na každou spotřebovanou kWh elektrické energie pak připadne 86,5 kWh tepla ze solárních kolektorů. Větší část elektřiny připadne na cirkulační čerpadla, pokud bychom uvažovali o spotřebě pouze solárního systému bude poměr vysoko nad 1:100. Nejedná se o teplo vyrobené, ale teplo, které jsme předali do teplé vody, po jeho uložení v akumulačním zásobníku. Roční úspora při dnešních cenách energií (12/2021) tak dosahuje 370 000 Kč/rok. Tento poměr se bude patrně měnit s ohledem na neustále rostoucí ceny energií.

Původní zdroj energie, výkon CZT
Nový zdroj energie, výkon Solární systém 150 kW + CZT
Typ budovy Bytový dům
Využití Vytápění, Ohřev vody
Počet kolektorů 100× Suntime 2.1
Typ umístění kolektorů Rovná střecha a fasády bytového domu
Solární systém 100 kolektorů Suntime pro bytový dům (Praha)
Cena 3 479 714 Kč
Úspora 30 %
Návratnost 10 let

Na tento projekt bylo možné získat až 25 % nákladů zpět,
více informací o dotacích naleznete zde.