Solární systém 60 kolektorů + tepelné čerpedlo 100 kW pro bytový dům (Most)

Solární systém s 60-ti kolektory Suntime 2.1 ukládá energii do akumulačního zásobníku SunSave o objemu 5 000 l. Solární systém se stará o předehřev teplé vody a předehřívá také zásobníky pro vytápění. Hlavním zdrojem tepla je tepelné čerpadlo o výkonu 100 kW umístěné na ploché střeše domu. Instalováno je také tepelné čerpadlo voda-voda, které podchlazuje akumulační zásobník SunSave. Jeho energie je opět využita pro ohřev teplé vody a vytápění. Systém plně nahradil dodávky tepla z centrálního zdroje.

Původní zdroj energie, výkon CZT
Nový zdroj energie, výkon Solární systém 90kW + tepelné čerpadlo vzduch/voda 100kW + tepelné čerpadlo voda/voda 15kW
Typ budovy Bytový dům
Využití Vytápění, Ohřev vody
Počet kolektorů 60x Suntime 2.1
Typ umístění kolektorů šikmá střecha bytového domu
Solární systém 60 kolektorů + tepelné čerpedlo 100 kW pro bytový dům (Most)
Cena 4 023 420 Kč
Úspora 80% proti původní CZT
Návratnost 2 roky