Solární systém pro ohřev teplé vody pro bytový dům ve Vrchlabí

V červnu 2023 jsme zrealizovali solární termický sytém pro ohřev teplé vody v bytovém domě ve Vrchlabí. 15 solárních kolektorů Suntime 2.1 ohřívá teplou vodu ve dvou akumulačních zásobnících o objemu 2x 800l s průtokovým ohřevem. Unikátní zapojení solárního systému do předehřívacícho a dohřívacího zásobníku dokáže získávat energii ze slunce pro ohřev teplé vody v průběhu celého roku. O dohřev teplé vody se starají stávající plynové kotle v kotelně.

Původní zdroj energie, výkon plynové přímotopné ohřívače
Nový zdroj energie, výkon Solární systém s dohřevem z plynové kotleny
Typ budovy Bytový dům
Využití Ohřev vody
Počet kolektorů 15
Typ umístění kolektorů Suntime 2.1, šikmá střecha s plechovou krytinou
Solární systém pro ohřev teplé vody pro bytový dům ve Vrchlabí
Cena 1 mil. Kč
Úspora 45,5%
Návratnost 8 let

Na tento projekt bylo možné získat až 305 190,-Kč,
více informací o dotacích naleznete zde.