Kotle na dřevo od PROPULS SOLAR

Zákazníci, kteří často volí kotel na dřevo od nás jako nový zdroj tepla pro svůj dům, mají přístup k vlastnímu dřevu nebo mají dlouhodobě zajištěno palivo za výhodnou cenu. Takový kotel jim pak přináší jednodušší obsluhu a komfortnější podmínky v domě vytápěním novým kotlem na dřevo. Menší množství potřebného paliva a nižší náklady na provoz způsobuje efektivnější spalování paliva

Zpět
Solární kolektory Suntime

Kotle na dřevo od PROPULS SOLAR

Pro vaše zákazníky volíme kotle ověřených českých výrobců. Instalaci kotlů na dřevo zajišťujeme včetně zapojení na otopný systém a akumulační zásobníky tepla. Sami zajišťujeme zprovoznění kotle a jeho nastavení pro nejefektivnější spalování pomocí měření analyzátorem spalin. Můžeme zprostředkovat kominické práce a revizi spalinové cesty k novému kotli. Pro kotle na dřevo financované z dotace zajišťujeme přípravu projektové dokumentace, formulářů a registraci žádosti o dotaci z dotačního programu.

Co získáte instalací kotle na dřevo

Instalací kotle na dřevo získáváte mnoho výhod. Každý zákazník sleduje trochu jiné přínosy, které jsou pro něj důležité. Uveďme ty základní a obecné:

 • Snížení nákladů na energie pro ohřev teplé vody (až o 60 %), vytápění (až o 60 %) a další odběry tepla
 • Komfortnější obsluhu kotle a plynulejší způsob vytápění v domě
 • Možnost současného automatického provozu při výbavě pro spalování pelet
 • Spolehlivý zdroj schopný zajistit teplo pro každou otopnou soustavu
 • Možnost zvolit kotel umožňující spalování více druhů paliva
 • Snížení vypouštěných emisí a přínos pro životní prostředí
 • Snadno lze kombinovat se solárním systémem pro další snížení nákladů na energie

Předpoklady pro instalaci kotle na dřevo u vás

Všeobecně je možné instalovat kotel na dřevo na každý dům, kde je potřeba dodávat tepelnou energii. Kotel na dřevo nemá mnoho požadavků, které je třeba pro jeho smysluplné uplatnění splnit.

 • Spotřeba tepla v domě (ohřev teplé vody, vytápění, ohřev bazénu, technologie atd.)
 • Komín vhodný pro napojení vybraného kotle
 • Technické zázemí v domě pro umístění kotle a akumulačního zásobníku tepla
 • Prostor v domě u kotelny pro skladování paliva

Dotace na kotle na dřevo

Kotle na dřevo vybíráme tak, aby splňovaly podmínky dotačního programu. Administrativu spojenou s přípravou a podáním žádosti o dotaci zajišťujeme pro naše zákazníky, aby nemuseli studovat komplikovaná pravidla dotačních programů.

Dotační program Kotlíkové dotace

Kotel na dřevo
dotace až 107 500 Kč

Dotační program Nová zelená úsporám Rodinné domy

Kotel na dřevo
dotace až 55 000 Kč
Podpora na zpracování odborného posudku
dotace až 5 000 Kč

Jak funguje kotel na dřevo

Moderní kotle na dřevo s ručním přikládáním paliva mají díky řízenému spalování delší dobu hoření a tím i delší časový odstup mezi přikládáním. Ten ještě prodlužuje instalace akumulačního zásobníku tepla napojeného na kruh kotle. Nyní prodávané kotle na dřevo jsou nejčastěji zplynovacího typu. V těch dřevo přímo nehoří. Zahříváním dřeva v kotli se z paliva uvolňují hořlavé plyny, které následně hoří ve spalovací komoře a tím vzniklé teplo se odebírá spalinám ve výměníku dříve, než se dostanou do komína. Ve výměníku kotle se tak ohřívá voda, která dále prochází otopným systémem nebo zásobníkem vody. Kotle na pevná paliva jsou nejúčinnější v režimu provozu na plný výkon. Proto doplnění kotle o akumulační zásobník tepla, kam se v době hoření kotle ukládá teplo aktuálně nepotřebné pro vytápění, přináší snížení spotřeby paliva a prodloužení intervalu mezi přikládáním nebo dalším zapálením kotle. Navíc po vyhoření paliva v kotli je možné dál odebírat teplo pro vytápění ze zásob odložených a akumulačním zásobníku tepla a tím zlepšit tepelnou pohodu v domě a zmírnit kolísání teplot mezi dobou hoření kotle a dobou, kdy je kotel vyhaslý. Obsluha takového kotle není tak častá a kombinace kotle s akumulačním zásobníkem tepla přináší menší množství spáleného paliva a komfortnější vnitřní teplotu v domě.

Druhy kotlů na dřevo

Kotle na dřevo dělíme podle druhů paliv, které je možné v kotli spalovat přímo nebo po snadné montáži příslušenství.

 • Kotle pouze na dřevo
 • Kombinované kotle na dřevo a pelety
 • Kombinované kotle na dřevo a uhlí

Máme oprávnění pro montáž kotlů na dřevo vyžadované zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Videa dostupná k tématu