Plynové kotle od PROPULS SOLAR

Zdrojem tepla pro vytápění nebo pro ohřev teplé vody, které je možné snadno instalovat do každého domu je plynový kondenzační kotel. Plynový kondenzační kotel volí zákazníci, kteří chtějí mít doma teplo bez starostí za jakýchkoli podmínek. Pokud je plynová přípojka zavedeno do domu nebo aspoň na hranici pozemku, je realizace plynového kondenzačního kotle volbou se skvělým poměrem ceny instalace a provozními náklady.

Zpět
Solární kolektory Suntime

Plynové kotle od PROPULS SOLAR

Při realizaci zajištujeme kompletní služby od instalace plynového kotle a úpravy rozvodů plynu, přes vložkování komína materiály vhodnými pro kondenzační provoz až po spuštění plynového kotle a potřebné revize. Pro plynové kondenzační kotle financované z dotace zajišťujeme přípravu projektové dokumentace, formulářů a registraci žádosti o dotaci z dotačního programu. Našim zákazníkům můžeme zprostředkovat i výhodnější podmínky a lepší ceny za dodávku zemního plynu pro jejich plynový kotel a ostatní provoz v domácnosti.

Co získáte instalací plynového kotle

Instalací plynového kotle získáváte mnoho výhod. Každý zákazník sleduje trochu jiné přínosy, které jsou pro něj důležité. Uveďme ty základní a obecné:

 • Snížení nákladů na energie pro ohřev teplé vody (až o 60 %), vytápění (až o 70 %) a další odběry tepla
 • Bezobslužný provoz plynového kotle a plynulé vytápění vašeho domu
 • Systém sestavený z kvalitních komponent zajišťující dlouhou životnost
 • Univerzální zdroj schopný zajistit teplo bez omezujících podmínek
 • Kompaktní provedení bez velkých nároků na prostor pro montáž
 • Čistý provoz, snížení vypouštěných emisí a přínos pro životní prostředí
 • Snadno lze kombinovat se solárním systémem pro další snížení nákladů na energie

Předpoklady pro instalaci plynového kotle u vás

Všeobecně je možné instalovat plynový kotel na každý dům, kde je potřeba dodávat tepelnou energii. Plynový kotel nemá mnoho požadavků, které je třeba pro jeho smysluplné uplatnění splnit.

 • Spotřeba tepla v domě (ohřev teplé vody, vytápění, ohřev bazénu, technologie atd.)
 • Plynová přípojka zavedená do domu nebo vyvedená na hranici pozemku
 • Technické zázemí v domě pro umístění plynového kotle a příslušenství

Dotace na plynové kotle

Plynové kondenzační kotle vybíráme tak, aby splňovaly podmínky dotačního programu. Administrativu spojenou s přípravou a podáním žádosti o dotaci zajišťujeme pro naše zákazníky, aby nemuseli studovat komplikovaná pravidla dotačních programů.

 • Spotřeba tepla v domě (ohřev teplé vody, vytápění, ohřev bazénu, technologie atd.)
 • Plynová přípojka zavedená do domu nebo vyvedená na hranici pozemku
 • Technické zázemí v domě pro umístění plynového kotle a příslušenství

Dotační program Kotlíkové dotace

Plynový kondenzační kotel
dotace až 102 500 Kč

Dotační program Nová zelená úsporám Rodinné domy

Plynový kondenzační kotel
dotace až 38 500 Kč
Podpora na zpracování odborného posudku
dotace až 5 000 Kč

Dotační program Nová zelená úsporám Bytové domy

Plynový kondenzační kotel
dotace až 10 000 Kč/b.j.
Podpora na zpracování odborného posudku
jako způsobilé výdaje

Jak funguje plynový kotel

Plynové kotle využívají hořlavosti zemního plynu a jeho spalováním ve spalovací komoře ohřívají vodu do okruhu vytápění proudící ve výměníku. Výstupní teplota vody z plynového kondenzačního kotle může být až 85 °C a proto je vhodný i pro starší vysokoteplotní otopné soustavy. Tyto plynové kotle umí využít teplo obsažené v kondenzátu, který do kotle vytéká zpět z komínové vložky, a tím dosahují vyšší účinnosti provozu, než starší atmosférické plynové kotle. Díky tomu může být spotřeba plynu výrazně nižší a provoz vytápění plynovým kotlem více úspornější. Ještě více lze snížit náklady na energie společnou instalací plynového kondenzačního kotle se solárním systémem, který může ohřívat teplou vodu nebo i předehřívat vodu pro vytápění.

Druhy plynových kotlů

Plynové kondenzační kotle dělíme podle druhu použití, které určuje typ dodávaného plynového kondenzačního kotle a způsob jeho zapojení.

 • Pro vytápění a ohřev teplé vody v odděleném zásobníku
 • Pro vytápění a ohřev teplé vody průtokem v zabudovaném výměníku
 • Pouze pro vytápění

Máme oprávnění pro montáž plynových kotlů a rozvodů plynu.

Videa dostupná k tématu