Sálavé stropní panely

Pro vytápění průmyslových hal a větších prostor vyrábíme a dodáváme teplovodní stropní sálavé panely. Tento způsob vytápění přináší vyšší komfort na pracovišti, snadné řízení provozu a není energeticky náročné. V případě potřeby jsme schopni navrhnout řešení na míru včetně návrhu a instalace vhodného zdroje tepla.

Zpět
Solární kolektory Suntime

Sálavé stropní panely od PROPULS SOLAR

Důvodem realizaci sálavých stropních panelů je většinou nutnost zajistit tepelnou pohodu na pracovišti, lokální ohřev vybraného stanoviště nebo vysoké náklady nebo obtížnost vytopit velké prostory, jako jsou výrobní nebo skladovací haly. V každém případě je na místě se zamyslet, jaká je nejpřínosnější cesta pro uživatele objektu. Sálavé stropní panely jsou schopny zajistit tepelný komfort rychleji a operativněji, než běžné způsoby teplovodního nebo teplovzdušného vytápění. Teplo v případě stropních sálavých panelů se přenáší zářením, tzv. radiací. Proto není třeba pro pocit tepla ohřívat celý objem prostoru a díky promyšlené konstrukci se teplo nezačíná nejprve hromadit pod stropem. Zároveň vytápění sálavými podstropními panely je komfortnější a neprovází ho nepříjemné proudění vzduchu a víření prachu a nečistot. Jedná se o nejhygieničtější způsob vytápění. Je ho možné realizovat v prostorách s dostatečnou výškou stropu, kde není možné realizovat podlahové vytápění z důvodu únosnosti podlahy, nákladných stavebních úprav nebo nedostačujícím výkonem. Nejen tyto komplikace řeší použití sálavých stropních panelů od PROPULS SOLAR.

Co získáte instalací sálavých stropních panelů

Instalací sálavých stropních panelů získáváte mnoho výhod. Každý zákazník sleduje trochu jiné přínosy, které jsou pro něj důležité. Uveďme ty základní a obecné:

 • Snížení nákladů na energie efektivnějším způsobem vytápění
 • Komfortnější prostředí v pracovních nebo skladovacích prostorách
 • Rychlé zajištění tepelné pohody na jednotlivých stanovištích
 • Vytápění, které lze snadno a operativně regulovat
 • Příjemné prostředí bez proudění vzduchu od teplovzdušného vytápění
 • Hygienické prostředí bez víření prachu způsobené teplovzdušným nebo konvekčním vytápěním

Co vám můžeme nabídnout

 • Individuální přístup od návrhu po realizaci
 • Systém vyrobený z kvalitních komponent od PROPULS SOLAR
 • Profesionální přístup včetně rychlé a kompletní montáže
 • Vlastní řídící systém značky Energy Face sestavený na míru každého systému
 • Zajištění záručního a pozáručního servisu, kontrol a revizí
 • „Jsme tu pro vás i po předání díla a zaplacení konečné faktury!“

Předpoklady pro instalaci sálavých stropních panelů

Všeobecně je možné sálavé stropní panely na každý objekt, kde je potřeba dodávat tepelnou energii. Sálavé stropní panely nemají mnoho požadavků, které je třeba pro jeho smysluplné uplatnění splnit.

 • Potřeba vytápěné v objektu (vytápění, ohřev bazénu, technologie atd.)
 • Vysokoteplotní zdroj pro vytápění nebo zdroj energie pro jeho zřízení
 • Dostatečná světlá výška místností určených pro vytápění

Jak probíhá realizace sálavých stropních panelů

Realizaci sálavých stropních panelů začínáme rozvahou nad záměrem investora a volbou vhodné technologie. Pracujeme s přáním investora, osobními konzultacemi a šetřením na místě instalace. Následuje návrh řešení, rozvaha nad rozmístěním technologie a možnosti propojení se stávajícími rozvody. Realizace záměru pak začíná tvorbou projektových pokladů a výrobou navržených sálavých stropních panelů. Součástí realizace je stavební příprava prostoru pro instalaci sálavých stropních panelů, montáž kotvícího systému, umístění sálavých stropních panelů a napojení na stávající rozvody tepla. Největší výhodou je promyšlená konstrukce, kdy se sálavý panel skládá z jednotlivých dílů přímo na místě realizace, čímž se velmi snižují náklady na dopravu, urychluje se manipulace a montáž a snižuje se riziko poškození. Panely se dají jednoduše zapojovat do sérií a prodlužovat do maximálních délek, které omezuje pouze dilatace sálavých trubek. Často je součástí realizace i instalace nového zdroje tepla a řídícího systému se vzdálenou správou značky Energy Face. Po zprovoznění a odzkoušení systému následuje zaškolení investora do obsluhy a údržby a uživatelské seznámení s řídícím systémem značky Energy Face.