Školení

Solární kolektory Suntime

Zkouška z profesní kvalifikace pro solární termické soustavy

Informace o školení
Datum konání: 24.02.2022
Čas konání: zahájení od 14:00, příprava na zkoušku a zkouška od 14:30
Místo konání: Načešice 3, 538 03 Načešice, Česká republika


Litujeme, ale na školení se již nelze přihlásit.

Instalatér solárních termických soustav (23-099-M)

Zkouška z profesní kvalifikace pro získání osvědčení podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Získání osvědčení úspěšným absolvováním této zkoušky opravňuje uchazeče k vykonávání činností, na které se vztahují požadavky zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Program zkoušky

 • Zahájení
 • Úvodní část
 • Příprava na zkoušku
 • Písemná část zkoušky
 • Ústní a praktická část zkoušky
 • Závěrečné vyhodnocení

 

Uchazeč na zkoušku musí být vybaven

 • platný občanský průkaz nebo cestovní pas
 • psací potřeby a papír
 • kapesní kalkulačka (doporučujeme vědeckou)
 • vlastní pracovní oděv, obuv a osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím

 

Účastnický poplatek za provedení zkoušky

 • 5 000 Kč - základní cena v případě nového uchazeče o tuto profesní kvalifikaci
 • 3 000 Kč - snížená cena v případě obnovení osvědčení před ukončením jeho platnosti. Kopii stávajícího osvědčení zašlete na e-mail obchod@propuls.cz.
 • 3 000 Kč - snížená cena pro uchazeče, který u PROPULS SOLAR s.r.o. absolvoval více než 2 zkoušky (cena za 3. a další zkoušku)

Cena účastnického poplatku je uvedena bez DPH, DPH bude stanovena dle zákona.
Účastnický poplatek je kompenzován bonusy na zboží a služby, které získá uchazeč úspěšným složením zkoušky.
Výše účastnického poplatku za provedení zkoušky ověřující dosažení konkrétní profesní kvalifikace je stanovena s ohledem na paušální náhrady nezbytných výdajů autorizované osoby, popřípadě členů zkušební komise, spojených s materiálním, prostorovým, technickým, informačním, personálním a administrativním zabezpečením provedení zkoušky a občerstvení.

 

Podrobnosti zkoušky a vstupní podmínky

Zasláním přihlášky na zkoušku/školení uchazeč prohlašuje, že se seznámil s aktuálním zněním příslušného Kvalifikačního standardu a Hodnoticího standardu. Zároveň uchazeč čestně prohlašuje, že splňuje uvedené vstupní předpoklady a vstupní podmínky pro zařazení uchazeče ke zkoušce, případně zdravotní způsobilost, pokud je vyžadována.

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Bečvář, e-mail: becvarj@propuls.cz, tel.: +420 775 770 697

Formulář pro přihlášení na zkoušku naleznete pod mapou s místem konání zkoušky.

V případě, že se na zkoušku přihlašujete pro obnovení stávajícího osvědčení před ukončením jeho platnosti, zašlete po přihlášení na zkoušku kopii stávajícího osvědčení na e-mail kubelkovah@propuls.cz. Získáte tak sníženou cenu účastnického poplatku.