Monitoring spotřeby od PROPULS SOLAR

Nabízíme vám možnost, jak získat přesnější představu a množství spotřebovaných energií a o chování vašich spotřebičů ve vašem domě, ve firmě nebo ve výrobním závodě. Takové informace vám pomohou zabránit zbytečnému plýtvání elektřinou, plynem nebo vodou. Můžete zjistit, že pohotovostní režim vašich přístrojů vás stojí několik tisíc korun ročně a díky našemu zařízení současně můžete zjistit, které spotřebiče to přesně jsou a upravit jejich používání.

Zpět
Solární kolektory Suntime

Monitoring spotřeby od PROPULS SOLAR

Měření spotřeby může upozornit na drobné poruchy, například malé úniky vody, které ročně nestojí malé náklady. Důvodem osazení monitoringu spotřeby může být i diagnostika užitečná pro návrh nové technologie pro hospodaření s energií nebo úsporných opatření ve vašem domě. Často používáme monitoring spotřeby elektřiny pro optimální návrh výkonu a napojení fotovoltaického systému pro naše zákazníky nebo pro stanovení výkonu nového zdroje tepla pro vytápění. Monitoring spotřeby od nás můžete objednat a instalovat svépomocí nebo pro vás zajistíme montáž našimi odbornými techniky. V případě diagnostiky pro návrh úsporného opatření vám nabízíme možnost zapůjčení monitorovacích bodů pro sběr dat, které následně vyhodnotíme a vypracujeme pro vás souhrnnou závěrečnou zprávu. Nejsnadnější cestou k úspoře je najít místa, kde energie a náklady na ně zbytečně unikají.

Co získáte instalací monitoringem spotřeby

Instalací monitoringu spotřeby získáváte mnoho výhod. Každý zákazník sleduje trochu jiné přínosy, které jsou pro něj důležité. Uveďme ty základní a obecné:

 • Snížení nákladů na energii zmařenou spotřebou na pozadí (stand by)
 • Online přehled o spotřebě elektřiny, plynu, vody
 • Dlouhodobá statistika nákladů na energie za den, týden, měsíc a rok
 • Aktuální informaci o měřených teplotách (venku, v místnostech, v zásobníku, ve vytápění atp.)
 • Měření spotřeby u zvolených spotřebičů a možnost je online vzdáleně vypnout
 • Kontrola a varovné hlášení v případě mimořádného odběru energie (zapomenutá zapnutá žehlička, únik vody z protékajícího splachovače nebo prasklého potrubí, přetopený kotel atp.)
 • Možnost kontroly a zásahu z kteréhokoli místa v dosahu internetu

Co vám můžeme nabídnout

 • Individuální přístup ke každé zakázce
 • Rychlá instalace bez zásahů do stávajících rozvodů
 • Bezdrátová instalace s vysokým dosahem bez nutnosti montáže kabelů
 • Možnost zapůjčení monitorovacích zařízení pouze za náklady na montáž
 • Možnost sběru dat a vyhodnocení naměřených hodnot naší společností
 • Cenné informace spotřeby elektřiny pro přesný návrh fotovoltaického systému
 • Zjištění odběrových špiček užitečné pro návrh opatření (např. u technologických provozů)
 • Diagnostika otopného systému pro stanovení výkonu nového zdroje tepla pro vytápění

Předpoklady pro instalaci monitoringu spotřeby

Všeobecně je možné instalovat monitoring spotřeby na každý objekt, kde je spotřeba elektrické energie, tepla nebo vody. Monitoring spotřeby nemá mnoho požadavků, které je třeba pro jeho smysluplné uplatnění splnit.

 • Spotřeba elektrické energie, tepla nebo vody v domě
 • Přístup k odečtovým měřidlům (elektroměr, plynoměr, vodoměr)
 • Připojení k internetu (v případě dočasného zapůjčení monitoringu spotřeby umíme zajistit)

Jak probíhá realizace monitoringu spotřeby

Obraťte se na nás s vaším přáním získat informace o teplotách a o spotřebě elektřiny, plynu nebo vody ve vašem domě, ve firmě nebo ve výrobním závodě. Po domluvě vás navštíví náš technik, projedná vaše záměry a navrhne doby měření a potřebné měřiče. Měřiče vám můžeme zaslat a vy je sami nainstalujete nebo můžete využít naší služby montáže odbornými techniky, případně dočasné zapůjčení a následnou demontáž. Instalace měřících bohu je snadně bez nutnosti kabeláže, díky bezdrátovým jednotkám pro jednotlivé měřící body, tedy není třeba instalovat kabeláž. Námi dodávaná zařízení pro monitoring spotřeby jsou spojena pomocí stanice s internetem, kam odesílají data a můžete tak mít přehled z kteréhokoli místa s pokrytím internetu. Pokud internet v domě nemáte, můžete zajistit montáž i včetně internetového připojení. Instalací monitoringu spotřeby získáte nejen měření celkové spotřeby ale i detailní průběh spotřeby po minutách v přehledném grafickém online prostředí. Tak můžete snadno a rychle vyhodnotit zbytečné plýtvání energií a provézt nápravné opatření.