Ostrovní a mobilní systémy od PROPULS SOLAR

Pokud řešíte zajištění dodávek tepla nebo elektřiny v místě, kde nejsou potřebné energetické přípojky nebo energii potřebujete pro provoz mobilní pracovní stanice nebo obytného auta, najdeme pro vás to správné řešení. Ostrovní systémy pro výrobu energie instalujeme pro naše zákazníky v místech, kde nejsou k dispozici běžné přípojky pro dodávku energií nebo provedení přípojky k objektu by bylo příliš nákladné. Mobilní systémy určené pro pracovní a rekreační vozidla zajišťují elektřinu pro jejich komfortní využívání. Mobilní systémy také slouží jako dočasný zdroj tepla nebo elektřiny třeba při rekonstrukci stávajícího zdroje energie.

Zpět
Solární kolektory Suntime

Ostrovní a mobilní systémy od PROPULS SOLAR

Chcete bydlet na vysněném místě blízko přírody, ale přípojka by byla příliš dlouhá a nákladná? Rádi byste zvýšili komfort vaší rekreace v obytném autě a měli dostatek elektřiny pro potřebné spotřebiče? Potřebujete zvýšit nároky nebo spolehlivost vaší mobilní pracovní stanice? Řešíte zajištění tepla nebo elektřiny ve vašem bytovém domě nebo podniku v době odstávky a rekonstrukce vašeho stávajícího zdroje? Obraťte se na nás a společně najdeme to správné řešení. Technologií pro výběr je několik a je možná také jejich kombinace. Záleží vždy na konkrétním projektu a jeho podmínkách. Důležitá je také vyváženost pořizovacích a provozních nákladů a nákladů na alternativní řešení. V obytných autech je pro pohodlné užívání důležitý správný návrh výkonů prvků systému a kapacity baterií, které se mohou dobíjet z fotovoltaických panelů i za jízdy. U ostrovního domu k bydlení je postup podobný, jen s vyššími požadavky na výkon a kapacitu kvalitních baterií. Komfort bydlení pak zvýší automatický záložní zdroj, kterým může být motorový generátor. U trvale obývaného domu je také třeba správně volit nenáročný zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody. Návrh ostrovního nebo mobilního zdroje energie pro objekty s větší spotřebou je třeba začít důkladnějším návrhem s analýzou spotřeby a v tomto kontextu navrhnout výkony instalovaného zařízení, případně uvažovat o akumulaci energie pokrývající nárazové odběrové špičky.

Co získáte instalací ostrovního nebo mobilního systému od PROPULS SOLAR

Instalací ostrovního nebo mobilního systému získáváte nezávislost na přípojkách a dodávkách energie. Každý zákazník si přeje jiné cíle, které jsou pro něj důležité. Uveďme ty základní a obecné:

 • Zajištění energie v místě její nedostupnosti
 • Zvýšení komfortu užívání obytného auta, rekreační chaty nebo mobilního pracoviště
 • Ekonomičtější řešení než realizace nebo rekonstrukce přípojky
 • Nezávislost na ceně a spolehlivosti dodávek energie od distributora
 • Přechod na jiný způsob výroby tepla kvůli ceně nebo stáří stávajícího zdroje
 • Externí řešení pro eliminování negativního vlivu odběrových špiček na soustavu
 • Dočasné řešení odstávky dodávek tepla nebo elektřiny
 • Snížení množství vypouštěných emisí a přínos pro životní prostředí

Co vám můžeme nabídnout

 • Profesionální přístup k problematice návrhu odpovídající vašemu záměru
 • Dodání systému včetně instalace, zprovoznění a revizí
 • Vzdálený přístup přes internet pro správu a kontrolu systému
 • Montáž mobilního systému u nás ve výrobní hale
 • Dopravu majitele upravovaného vozidla před a po instalaci
 • Zajištění přepravy a manipulace v případě kontejnerového systému
 • Monitoring vaší stávající spotřeby elektřiny pro optimalizaci návrhu

Předpoklady pro instalaci ostrovního nebo mobilního systému u vás

Všeobecně je možné instalovat ostrovní nebo mobilní systém pro jakékoli místo, kde je potřeba vyrábět a dodávat tepelnou nebo elektrickou energii. Pro obecnou úvahu je třeba splnit pár základních požadavků.

 • Odpovídající prostor pro umístění částí systému
 • Představa o využití systému a reálných nárocích na systém
 • Podklady pro stanovení spotřeby energie, potřeby výkonu nebo možnost jejich změření
 • Ekonomická nebo ekologická obhajitelnost systému, pokud existuje alternativní řešení

Druhy ostrovních a mobilních systémů

Ostrovní a mobilní systémy můžeme rozdělit podle využití a způsobu umístění, které určují požadavky zákazníka a jeho představa o výsledném užívání systému.

 • Výroba tepla s využitím různých paliv (např. pelety, štěpka, LPG)
 • Výroba elektřiny různými technologiemi (např. fotovoltaika, motorový generátor)
 • Se záložním zdrojem energie nebo bez něj
 • Ostrovní systém lokální (bez možnosti transportu)
 • Mobilní systém neostrovní (dočasně připojený na lokální přípojky)
 • Mobilní ostrovní systém (obytné auto, mobilní pracovní stanice, kontejner atp.)
 • S akumulací tepelné nebo elektrické energie nebo bez akumulace
 • Další kombinace a další aplikace

Videa dostupná k tématu