Regulace a řídící systémy EnergyFace

Vyvíjíme a vyrábíme vlastní řídící systémy, které dokáží regulovat jednoduché aplikace i plnit funkci vzdáleného dispečinku velkých energetických celků pro centrální zdroje tepla s dálkovou distribucí tepla. U nás si můžete vybrat mezi dostupnou sériovou řídící jednotkou nebo systémem, který je pro vás vytvořen na míru našim požadavkům.

Zpět
Solární kolektory Suntime

Regulace a řídící systémy od PROPULS SOLAR

Pro řízení, ovládání a dohled vašich systémů dokážeme najít, navrhnout a zrealizovat to správné řešení. U jednodušších projektů můžeme zvolit dostupnější sériové řešení. Pro složitější a individuální systémy připravíme systém podle vašich individuálních potřeba a požadavků. Takové systémy vyvíjíme pod vlastní značkou Energy Face. U energetických zařízení pro výrobu tepla jsme schopni pro vás navrhnout a dodat celkové řešení včetně obnovy a výměny dosluhujících a nevyhovujících částí hydraulického systému. V našem rozhraní se budete rychle a přirozeně orientovat a bude vám přinášet optimalizaci provozu, přehled o jeho stavu a okamžité informace v případě nestandardní situace. Příprava a implementace vašeho nového systému od nás zajišťujeme komplexně včetně souvisejících elektroinstalací a revizí.

Co získáte instalací řídícího systému Energy Face

Instalací řídícího systému Energy Face získáváte mnoho výhod. Každý zákazník sleduje trochu jiné přínosy, které jsou pro něj důležité. Uveďme ty základní a obecné:

 • Snížení nákladů na energii vyhodnocením dat získaných měřením
 • Efektivnější provoz technologie díky automatickému ovládání
 • Online přehled o stavech technologie a sledovaných veličinách
 • Kontrola nad spotřebami energií v reálném čase
 • Dlouhodobá ukládaná statistika měřených údajů a nákladů na energie
 • Kontrola a varovné hlášení v případě mimořádné události
 • Možnost kontroly a zásahu z kteréhokoli místa v dosahu internetu

Co vám můžeme nabídnout

 • Individuální přístup ke každé zakázce
 • Profesionální instalace na novou nebo stávající technologii
 • Možnost sběru dat a vyhodnocení naměřených hodnot naší společností
 • Cenné informace efektivního provozu technologie a spotřeby energií
 • Diagnostika technologie a vyhodnocení možností další optimalizace provozu

Předpoklady pro instalaci řídícího systému Energy Face

Všeobecně je možné instalovat řídící systém Energy Face na každý objekt, kde je třeba efektivnějšího řízení a optimalizace spotřeby energií. Řídící systém Energy Face nemá mnoho požadavků, které je třeba pro jeho smysluplné uplatnění splnit.

 • Technologie nebo systém, které je třeba řídit nebo optimalizovat
 • Přístup k měřícím nebo ovládacím prvkům nebo jejich nová instalace
 • Připojení k internetu (v případě potřeby umíme zajistit)

Jak probíhá realizace řídícího systému Energy Face

Realizaci řídícího systému Energy Face začínáme rozvahou nad záměrem a rozsahem projektu, stanovení cílů investora, osobními konzultacemi a šetřením na místě instalace. Následuje návrh řešení, rozvaha nad rozmístěním prvků systému a možnostmi propojení se stávajícími částmi. Realizace záměru pak začíná tvorbou projektových pokladů pro upřesnění rozsahu a naplnění záměru projektu. Součástí realizace je montáž prvků řídícího systému a provedení související elektroinstalace pro napojení na novou a stávající technologii řídícího systému se vzdálenou správou značky Energy Face. Po naprogramování všech částí řídícího systému a odzkoušení systému následuje zaškolení investora do obsluhy a údržby řídícího systému. Následuje uživatelské seznámení s řídícím systémem značky Energy Face.